جمعه, 30 فروردين 1398


فرم های مربوطه

  *فرم درخواست مرخصی ساعتی دریافت
 *فرم درخواست ماموریت کمتر از یک روز
دریافت
 * فرم درخواست مرخصی روزانه
دریافت
  *فرم درخواست گواهی اشتغال دریافت
  *فرم جابجایی اموال دریافت
   *فرم خام A5 دریافت
   *فرم خام A4 دریافت
   *فرم کمک هزینه مهد کودک
 دریافت
   *فرم انتقالی کارکنان
 دریافت
  *فرم درخواست اسکان
 دریافت
 *فرم بستری شدن در بیمارستان      
 دریافت   
 * فرم درخواست هزینه های مازاد درمان
دریافت

اطلاعات تماس

نشانی: بندر ماهشهر-بلوار امام خمینی (ره)-خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

پست الکترونیکی:pr@mhriau.ac.ir

تلفن:65-06152372653

نمابر:06152338586

کد پستی:۶۳۵۱۹۷۷۴۳۹


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0